IMDG CODE
ADR
RID
IATA DGR

Kim jesteśmy

Bezpieczeństwo pracowników i interes pracodawców są naszym priorytetem

Jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce która wspiera swoich klientów zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, uwzględniając przy tym doradztwo z międzynarodowego transportu drogowego, kolejowego, śródlądowego, morskiego i lotniczego materiałów niebezpiecznych (ADR, RID, ADN, IMDG i IATA DGR). Nasze grono specjalistów posiadających nieocenioną wiedzę i doświadczenie troszczy się o bezpieczeństwo pracowników przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć nauki i techniki. Obsługujemy klientów w całej Polsce posługując się trzema językami: polskim, angielskim i rosyjskim. Posiadamy wiedzę i uprawnienia z zakresu pierwszej pomocy, HACCP i PPOŻ. Pasjonujemy się ochroną środowiska i do tego zachęcamy naszych klientów.

Szkolenia

Kurs ADN DGSA (Żegluga śródlądowa)

Pierwszy kurs doradcy ADN w polsce

Czytaj więcej

Szkolenie z bezpiecznej pracy na wysokości

Szkolenie dedykowane dla:

  • osób pracujących na wysokości,
  • osób nadzorujących prace innych pracowników, którzy pracują na wysokości
  • pracowników Służby BHP
Czytaj więcej

Szkolenie z wypadków i innych incydentów

Szkolenie dedykowane dla:

  • pracowników Służby BHP
  • pracodawców i osób odpowiedzialnych za wdrożenie działań prewencyjnych w organizacji
  • wszystkich osób, które chcą się zapoznać z tematem
Czytaj więcej

Polecają nas

Zdecydowanie polecamy współpracę z firmą Safety Lady w ramach doradztwa, obsługi i szkoleń ADR. Bardzo dobry kontakt, szybkie reakcje, fachowe porady. Po prostu „Będziesz bezpieczny”

Andrzej Bawol Inter Phone Service Sp. z o. o.

Profesjonalny doradca! Korzystamy ze wsparcia w zakresie BHP oraz ADR a dzięki ogromnemu zaangażowaniu i wiedzy, a przy tym przesympatycznej obsłudze otrzymujemy to na czym nam zależy. Polecam!

Marzena Wach AXELL LOGISTICS

W imieniu firmy Adara pragnę wyrazić bardzo pozytywną opinię na temat współpracy z Panią Angeliką w zakresie doradztwa BHP i ADR.
Profesjonalna, rzeczowa, niezwykle zaangażowana i z szalonym entuzjazmem.
Wykazuje duże zrozumienie klienta i specyfiki jego pracy. Z pełnym przekonaniem polecam.

Emilia Mola ADARA

Kilkuletnia współpraca z firmą Safety Lady Angelika Wójtowicz w zakresie doradztwa i szkoleń z bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych ADR pozwala nam stwierdzić, że Pani Angelika Wójtowicz jest ekspertem posiadającym wiedzę specjalistyczną i doświadczenie praktyczne.Zarówno całokształt współpracy oraz jakość świadczonych usług są godne polecenia i potwierdzają profesjonalizm Pani Angeliki Wójtowicz

Marcin Rybicki EKORR

Kursy dla kandydatów na doradców ADR, RID, IATA DGR

Firma Safety Lady organizuje szkolenia dla przyszłych, międzynarodowych doradców DGSA zajmujących się bezpieczeństwem w transporcie materiałów niebezpiecznych: ADR- transport drogowy, RID – transport kolejowy, IATA DGR – transport lotniczy. Do substancji zagrażających bezpieczeństwu przewozu można zaliczyć, między innymi: oleje, kleje, paliwa, środki ochrony roślin i wiele innych. Ogółem jest to około trzech tysięcy produktów. Warto zdawać sobie sprawę, że transport drogowy, kolejowy, czy lotniczy materiałów niebezpiecznych powinien zawsze odbywać się zgodnie z międzynarodowym prawem, adekwatnie do sposobu przewozu. Nie każdy także może podjąć się organizacji takiego transportu. Osoby które chcą zajmować się doradzaniem nadawcom, przewoźnikom czy odbiorcom substancji niebezpiecznych, muszą wziąć udział w odpowiednim szkoleniu np. przeprowadzanym przez Safety Lady a następnie zdać egzamin państwowy. Więcej na ten temat zakładce szkolenia.

Zobacz kursy

Zakres pomocy safetylady

W ramach przeprowadzania szkoleń informujemy uczestników o obowiązujących obecnie przepisach prawa międzynarodowego oraz uczymy praktycznego zastosowania zawiłych zasad.

Ponadto przekazujemy podstawową wiedzę dotyczącą określonego rodzaju transportu, między innymi zasad załadunku i rozładunku, oznakowania, doboru opakowań, przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji itd. Na koniec każda osoba, biorąca udział w szkoleniu, może zapisać się na konsultacje, w ramach których ma możliwość zadawania nam pytań.

Biorąc udział w szkoleniu, po zdaniu odpowiedniego egzaminu państwowego, zostajesz doradcą określonego rodzaju transportu: ADR, RID, IATA DGR. Ukończenie kursu pozwoli Ci czuwać nad bezpieczeństwem przewozu towarów tak, aby transport ten odbywał się zgodnie z przepisami prawa i nie stanowił zagrożenia dla ludzi oraz środowiska naturalnego.

Zachęcamy do kontaktu osoby zainteresowane kursem dla kandydatów na doradców dla firm zajmujących się transportem materiałów niebezpiecznych.