Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowiskach kierowniczych i pracodawców

Celem okresowych szkoleń BHP jest aktualizacja i utrwalenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma zajmuje się organizacją wyżej wspomnianych szkoleń dla pracodawców oraz osób na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, spółkach, zakładach prywatnych, urzędach i innych.

Szkolenie okresowe BHP – program

Program przeprowadzanych przez nasz szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

  • omówienie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przedstawienie kwestii dotyczących odpowiedzialności za naruszenie przepisów BHP,
  • analiza zagrożeń w miejscu pracy, omówienie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych,
  • zasady postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia bądź wypadku w miejscu pracy,
  • kształtowanie zachowań, które mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy,
  • ochrona przeciwpożarowa,
  • i inne.

 

Program szkoleń przygotowujemy indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki danej branży i potrzeb słuchaczy.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.