Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych

Pracownicy biurowi i administracyjni również powinni zostać przeszkoleni z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Konieczne są zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe. (Jeśli chodzi o szkolenia okresowe,  wyjątek stanowią sytuacje, w których dana działalność zakwalifikowana została  do nie wyższej niż trzecia kategoria ryzyka lub z oceny ryzyka zawodowego wynika, że szkolenie okresowe nie jest konieczne).  Warto jednak pamiętać, że szkolenia okresowe są bardzo istotne, pracownicy biurowi i administracyjni narażeni są na różnego typu zagrożenia i powinni wiedzieć, w jaki sposób zachować się w sytuacjach awaryjnych. Celem szkoleń okresowych dla pracowników administracyjno-biurowych jest:

  • aktualizacja wiedzy z zakresu zagrożeń w miejscu pracy;
  • przedstawienie tematyki dotyczącej przygotowania stanowiska pracy zgodnego z zasadami BHP;
  • omówienie sposobu postępowania w sytuacjach awaryjnych;
  • przedstawienie sposobów ochrony przed różnego typu czynnikami mogącymi zagrażać życiu i zdrowiu.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, udzielimy szczegółowych informacji.