Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe dla osób na stanowiskach robotniczych powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy lata. W przypadku osób na stanowiskach robotniczych, których praca jest w szczególności niebezpieczna, przynajmniej raz na rok.

Podczas szkolenia pracownicy zajmujący się obsługą ciężkich maszyn, narzędzi, wykonujący pracę fizyczną uaktualnią swoją wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, a co za tym idzie, zwiększą swoje bezpieczeństwo.

Cel szkolenia BHP

Cele szkolenia stanowią:

  • aktualizacja wiedzy na temat przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • uzyskanie wiedzy z zakresu zagrożeń występujących w miejscu pracy oraz sposobach ochrony,
  • wiedza na temat sposobów postępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia.

Okresowe szkolenie BHP ‒ zarys szkolenia

Podczas okresowego szkolenia dedykowanego osobom zajmującym stanowiska robotnicze poruszane są między innymi takie tematy, jak:

  • regulacje prawne BHP związane z wykonywaną pracą
  • najczęstsze okoliczności wypadków przy pracy
  • zasady postępowania w razie wypadku
  • czynniki mające negatywny wpływ na zdrowie pracowników
  • postępowanie w przypadku zagrożenia życia.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu, z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.