Szkolenie z tworzenia / audytowania kart charakterystyki

W zakres usługi wchodzą:

 • 5h szkolenia z audytowania/tworzenia kart charakterystyki dostosowane do potrzeb firmy;
 • dojazd do klienta;
 • materiały szkoleniowe;
 • konsultacje mailowe 1 miesiąc od zakończenia szkolenia.

Plan szkolenia:

Dzień pierwszy (2,5 godziny)
1. Informacje ogólne dotyczące kart charakterystyki

 • wprowadzenie do podstawy prawnej, gdzie szukać tekstów prawnych;
 • jak czytać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008, oraz rozporządzenia;
 • dostosowujące do postępu naukowo-technicznego (ATP)
  obowiązki wynikające z dystrybucji chemikaliami niebezpiecznymi w UE;
 • obowiązki dostawcy z Chin – czego możemy wymagać.
 1. Budowa karty charakterystyki
  · omówienie wszystkich sekcji karty charakterystyki.

Dzień drugi (2,5 godziny)
1. Jak klasyfikować substancje chemiczne

 • kryteria klasyfikacji;
 • gdzie szukać informacji na temat zarejestrowanych chemikaliów i ich zatwierdzonych
  klasyfikacji.
 1. Jak klasyfikować mieszaniny
  · obliczenia związane z klasyfikacją dla różnych kategorii zagrożenia.

Plan szkolenia może ulec modyfikacji, jeśli uczestnicy wyrażą taką wolę. Głównym założeniem jest dostosowanie materiału do potrzeb firmy.

Cena: 3000 zł netto za szkolenie on-line – grupa do 2 osób. Przy większych grupach cena ustalana jest indywidualnie.

Tworzenie karty charakterystyki 300 zł netto.

Kilka słów o wykładowcy:

Absolwentka kierunku Technologia Chemiczna na Politechnice Warszawskiej. Od początku swojej aktywności zawodowej związana z bezpieczeństwem produktów chemicznych. W ciągu 10 lat aktywnej pracy dla przemysłu chemicznego wyspecjalizowała się w regulacjach związanych z tworzeniem kart charakterystyki oraz transporcie materiałów niebezpiecznych. Obecnie koncentruje się na szkoleniach i audytach w obu dziedzinach. Uważa, że praca którą wykonuje ma wielką wartość w kontekście bezpieczeństwa – zarówno pracowników zakładu chemicznego jak i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Z uwagi na swoje wykształcenie, ma duże zrozumienie zagrożeń związanych z chemikaliami. Szerzenie wiedzy o ich przeciwdziałaniu uznaje za swoją zawodową misję. Prywatnie uwielbia spędzać czas w naturze, szczególnie w górach. Jej ostatnim, jak dotąd największym, górskim wyczynem było zdobycie Annapourna Base Camp w Nepalu 😉