Szkolenie specjalistyczne dla kierowców ADR: materiały wybuchowe kl. 1

Niektóre materiały klasyfikuje się jako niebezpieczne ze względu na możliwość wystąpienia eksplozji w przypadku ich zapalenia bądź zainicjowania w trakcie transportu. Ładunki wybuchowe klasy 1 można podzielić na kilka podklas, m.in. na przedmioty stwarzające zagrożenie:

  • wybuchem masowym,
  • rozrzutem,
  • pożarem.

Mimo że materiały wybuchowe zostały zaprojektowane w taki sposób, aby nie doszło do ich detonacji w normalnych warunkach przewozu, żeby móc je transportować, należy ukończyć specjalistyczny kurs ADR dla kierowców.

Szkolenie specjalistyczne ADR dla kierowców

Kurs ADR dla kierowców przewożących ładunki wybuchowe klasy 1 ma na celu przygotować do bezpiecznego transportu ww. materiałów. Podczas szkolenia kursant zapoznaje się również z możliwymi zagrożeniami, czynnościami zapobiegającymi, poprawnym załadunkiem i rozładunkiem towaru klasy 1 oraz działaniami, które należy podjąć po wypadku.

Specjalistyczne szkolenie ADR przeznaczone jest dla osób, które ukończyły 21 lat oraz posiadają prawo jazdy min. kategorii B.

ADR (Accord Dangereux Routier), to europejskie porozumienie dotyczące międzynarodowego transportu drogą lądową towarów niebezpiecznych. Materiały wybuchowe klasy 1 to substancje i przedmioty, które mogą eksplodować. Aby zminimalizować ryzyko eksplozji, konieczne jest przestrzeganie procedur i norm bezpieczeństwa.

Nasz zespół specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu BHP dla osób przewożących materiały wybuchowe klasy 1.

Cel szkolenia ADR

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy, dzięki której kierowcy będą zdawać sobie sprawę z zagrożeń związanych z transportem materiałów wybuchowych, poznają zasady postępowania w przypadku awarii i różnych incydentów. Szkolenie obejmuje również takie zagadnienia, jak prawidłowy załadunek i rozładunek, oznakowanie pojazdów i towarów.

Zakres Szkolenia ADR

Szkolenie dotyczy obsługi materiałów wybuchowych klasy 1, w tym ich właściwości, identyfikacji, przechowywania, transportu, załadunku i rozładunku. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak reagować na sytuacje awaryjne, jak przeciwdziałać ryzyku eksplozji i jak zabezpieczyć miejsce wypadku.

Metodyka szkolenia

Metoda szkolenia obejmuje kombinację teorii i praktyki. Kierowcy uczą się przez wykłady, dyskusje, studia przypadków i ćwiczenia praktyczne.

Dokładny program szkolenia dostosowujemy do potrzeb i oczekiwań uczestników. W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu.