Skontaktuj się z nami

Zapraszamy do kontaktu od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-17.00

BHP, PPOŻ, PIERWSZA POMOC

MATERIAŁY NIEBEZPIECZNE: ADR, RID, ADN, IMDG, IATA DGR

Konsultacje, doradztwo, audyt, szkolenia.
Zlecenia realizujemy na terenie całego kraju.