Szkolenie stanowiskowe ADR

Szkolenie stanowiskowe jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych przez uczestników przewozu (tj. nadawcę / przewoźnika / odbiorcę / załadowcę / pakującego / rozładowcę), których obowiązki dotyczą przewozu towarów niebezpiecznych, stosownie do odpowiedzialności tych osób. Pracownicy, przed podjęciem swoich obowiązków, powinni zostać przeszkoleni a czynności, które nie były objęte ukończonym szkoleniem mogą wykonywać wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem osoby przeszkolonej zgodnie z 1.3 oraz 1.4.

Podczas szkolenia, uczestnicy uczą się na temat:

1. Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych.
2. Główne rodzaje zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne.
3. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń
stwarzanych przez towary znajdujące się na terenie firmy.
4. Zakres obowiązków poszczególnych uczestników przewozu.
5. Zakazy ładowania razem różnych towarów do tego samego pojazdu lub kontenera.
6. Środki ostrożności wobec żywności, artykułów spożywczych i karmy dla zwierząt.
7. Wybrane najpopularniejsze wyłączenia spod przepisów: ilości ograniczone oraz 1.1.3.6.
8. Oznakowanie opakowań i pojazdów.
9. Dokument przewozowy.
10. Roczne sprawozdanie.
11. Odpowiedzialność karna.

Cena szkolenia obejmuje materiały szkoleniowe dla wszystkich uczestników oraz koszty ewentualnego dojazdu wykładowcy i noclegu.