Szkolenie PPOŻ

Celem szkolenia jest aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu ochrony przeciwpożarowej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego. Program szkolenia jest dostosowany do potrzeb uczestników. Główne założenia to przekazanie pracownikom w przystępny i zrozumiały sposób podstawowej wiedzy i umiejętności praktycznego zachowania się w sytuacji zaistnienia pożaru.

W ramach zajęć uczestnicy będą uczyć się o:

 • Przepisach prawnych
 • Podstawowe pojęcia dotyczące procesu spalania, grupy pożarów
 • Występujące zagrożenia pożarowe oraz przyczyny powstawania i rozpowszechniania się pożarów
 • Materiały pożarowo niebezpieczne
 • Techniczne systemy zabezpieczeń przeciwpożarowych najczęściej stosowane w budynkach
 • Podstawowe zasady postępowania na wypadek zaistnienia pożaru
 • Zasady powiadamiania Straży Pożarnej i innych służb ratunkowych
 • Warunki i zasady ewakuacji z obiektu
 • Obowiązki i odpowiedzialność pracowników w wyniku powstania pożaru oraz zasady jego zabezpieczania
 • Czynności zabronione w zakresie ochrony przeciwpożarowej
 • Środki gaśnicze i podręczny sprzęt gaśniczy będący na wyposażeniu budynku – budowa i zasady działania.
 • Zasady gaszenia urządzeń elektrycznych pod napięciem
 • Postępowanie w sytuacji wypadku komunikacyjnego i objęcia ogniem środka transportu
 • Praktyczne zasady stosowania i użycia podręcznego sprzętu gaśniczego
 • Szkolenie przeprowadzone zostanie na terenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefowie koło Warszawy

Miejsce szkolenia umożliwia praktyczne użycie przez każdego uczestnika podręcznego sprzętu gaśniczego. Szkolenie przeprowadzone zostanie przez czynnych funkcjonariuszy Straży Pożarnej. Czas trwania szkolenia: do ustalenia ze zleceniodawcą.
Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują imienne certyfikaty potwierdzające nabyte umiejętności.