Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowiskach inżynieryjno- technicznych

Celem okresowych szkoleń BHP jest aktualizacja i utrwalenie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Nasza firma zajmuje się organizacją wyżej wspomnianych szkoleń dla pracodawców oraz osób na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwach, spółkach, zakładach prywatnych, urzędach i innych.

Szkolenie okresowe BHP – program

Program przeprowadzanych przez nasz szkoleń obejmuje następujące zagadnienia:

 • omówienie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • przedstawienie kwestii dotyczących odpowiedzialności za naruszenie przepisów BHP,
 • analiza zagrożeń w miejscu pracy, omówienie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych,
 • zasady postępowania w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia bądź wypadku w miejscu pracy,
 • kształtowanie zachowań, które mają przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa w miejscu pracy,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • i inne.

Program szkoleń przygotowujemy indywidualnie, z uwzględnieniem specyfiki danej branży i potrzeb słuchaczy.

W razie jakichkolwiek pytań zachęcamy do kontaktu. Z przyjemnością udzielimy szczegółowych informacji.

Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowiskach robotniczych

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych ma na celu przypomnienie i uzupełnienie wiedzy otrzymanej na kursie wstępnym (instruktażu stanowiskowym) z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy
 • zagrożeń, na jakie jest narażony pracownik na konkretnym stanowisku pracy
 • uniknięcia ww. zagrożeń
 • postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia oraz w razie wypadku

Szkolenie okresowe BHP – dla kogo?

Okresowe szkolenie BHP przeznaczone jest dla osób pracujących na stanowiskach robotniczych, które wykonują pracę fizyczną czy obsługują ciężkie maszyny i narzędzia. Będą to między innymi pracownicy budowlani, produkcyjni, sprzedawcy, kierowcy.

Program szkolenia okresowego BHP dla pracowników na stanowiskach robotniczych

W trakcie szkolenia okresowego BHP dla osób na stanowiskach robotniczych kursanci zapoznają się z:

 • regulacjami prawnymi z zakresu BHP
 • pierwszą pomocą przedmedyczną
 • zasadami stosowania środków ochrony
 • zagrożeniami występującymi w miejscu pracy
 • zasadami postępowania w razie wypadku w trakcie pracy lub w sytuacjach zagrażających zdrowiu bądź życiu.

 

Szkolenie okresowe BHP odbywa się obowiązkowo nie rzadziej niż co 3 lata. W przypadku osób wykonujących niebezpieczną pracę lub mających styczność z materiałami niebezpiecznymi, kurs BHP musi odbyć się raz w roku.