Szkolenie podstawowe dla kierowców ADR

Każdy kierowca, który chciałby przewozić materiały klasyfikowane jako niebezpieczne, powinien posiadać odpowiednie uprawnienia. Jest to wymóg międzynarodowej konwencji dotyczącej drogowego przewozu towarów niebezpiecznych. Aby zdobyć niezbędne pozwolenie, należy odbyć kurs ADR zakończony egzaminem państwowym.

Kurs podstawowy ADR dla kierowców

Organizujemy szkolenie podstawowe dla kierowców ADR (grupa minimum 8 osób). Celem kursu jest przygotowanie do bezpiecznej pracy z ładunkami, które stanowią zagrożenie dla zdrowia i życia (zarówno przewoźników, jak i innych uczestników ruchu drogowego). Szkolenie ADR podstawowe obejmuje m.in.:

  • typy zagrożeń,
  • wymagania związane z transportem towarów niebezpiecznych,
  • obowiązki kierowcy,
  • zagadnienia z zakresu odpowiedzialności cywilnej, karnej i administracyjnej,
  • zapobieganie występowania konkretnych zagrożeń,
  • stosowanie określonych środków bezpieczeństwa,
  • postępowanie w sytuacji wypadku,
  • pierwszą pomoc.

Szkolenie podstawowe ADR – dla kogo?

Kurs ADR podstawowy przeznaczony jest dla:

  • kierowców zawodowych, którzy chcą uzyskać uprawnienia ADR,
  • kierowców, którym wygasły uprawnienia.

Aby przystąpić do szkolenia ADR, kursant musi mieć ukończone 21 lat i spełniać wymagania ustawy o ruchu drogowym i transporcie drogowym.

Zapraszamy do kontaktu.