Dla osób nadzorujących w zakresie odpowiedzialności prawnej

Szkolenie dedykowane dla osób będących nadzorem tj.: osób, które mają swoje zespoły: organizują i dopuszczają do pracy innych pracowników.

Program szkolenia:

  • Przepisy prawne
  • Kwestie dopuszczenia do pracy
  • Podstawowe dokumenty pracownicze
  • Odpowiedzialność prawna nadzoru
  • Elementy kultury bezpieczeństwa

Czas trwania: 2 h
Grupa minimum 4 osoby

Cena 350 zł brutto za osobę