Analiza wypadków i innych incydentów metodą RCA

Szkolenie dedykowane dla:

 • pracowników Służby BHP
 • pracodawców i osób odpowiedzialnych za wdrożenie działań prewencyjnych w organizacji
 • wszystkich osób, które chcą się zapoznać z tematem.

Program szkolenia:

 • Definicje
 • Część merytoryczna szkolenia
 • Jak należy przeprowadzić analizę metoda RCA
 • Rola moderatora w analizie RCA
 • Najczęściej popełniane błędy podczas analizy
 • Do czego służy analizowanie incydentów
 • Analiza vs. Protokół powypadkowy
 • „Case study” – przeprowadzenie analizy na przykładzie
 • Jak dobrać działania prewencyjne po zakończonej analizie

Czas trwania: 2 x 1,5 h (rozłożone na dwa różne dni)
Grupa minimum 4 osoby

Cena 450 zł brutto za osobę