Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej zgodnie z 1.1.3.6

Każdy przedsiębiorca zastanawia się jak leganie i bez uszczerbku na jakości wykonywanych usług oszczędzać pieniądze. Właściciele firm transportowych mają duże koszty utrzymania a przewóz materiałów niebezpiecznych wiąże się z kolejnymi wydatkami, np. wynagrodzeniem dla doradcy ADR, szkoleniami dla kierowców i innych osób zaangażowanych w przewóz czy badaniami pojazdów (w zależności od sposobu wykonywania przewozu). Tych i innych wydatków można uniknąć. Jak? Korzystając z wyłączeń. W tym artykule omówię Wyłączenia dotyczące ilości przewożonych w jednostce transportowej zgodnie z 1.1.3.6, potocznie nazywane „1000 punktów”. Warto zaznaczyć, że skorzystać z tego wyłączenia możemy tylko przy przewozie sztuk przesyłek.

Jakie przepisy nie obowiązują przy transporcie materiałów niebezpiecznych na wyłączeniu 1.1.3.6?

 • Przepisy dotyczące ochrony towarów niebezpiecznych (pot. antyterrorystyczne) zgodnie z 1.10 ADR ( z wyjątkiem UN: 0029, 0030, 0059, 0065, 0073, 0104, 0237, 0255, 0267, 0288, 0289, 0290, 0360, 0361, 0364, 0365, 0366, 0439, 0440, 0441, 0455, 0456 i 0500 oraz z wyjątkiem materiałów klasy 7, z wyłączeniem sztuk przesyłek  zawierających materiały UN 2910 i 2911, gdy poziom aktywności przekracza wartość A2);
 • Nie ma obowiązku oznakowania jednostki transportowej tablicami barwy pomarańczowej;
 • Członkowie załogi pojazdu nie muszą posiadać instrukcji pisemnych;
 • Przepisy szczególne  mające zastosowanie w przypadku, gdy są one wskazane dla danej pozycji wykazu w kolumnie (16) tabeli A w dziale 3.2 (oprócz V5 i V8);
 • Nie jest zabroniony załadunek lub rozładunek towarów w miejscu publicznym w obszarze zabudowanym, bez specjalnego zezwolenia właściwych władz;
 • Jeżeli z jakiegokolwiek powodu manipulowanie ładunkiem powinno nastąpić w miejscu publicznym, to materiały i przedmioty różnych rodzajów nie trzeba oddzielać od siebie zgodnie z umieszczonymi na nich nalepkami ostrzegawczymi;
 • Nie jest wymagane zaświadczenie o przeszkoleniu kierowcy, wymagane natomiast jest szkolenie stanowiskowe;
 • Nie są wymagane dokumenty tożsamości wszystkich członków załogi pojazdu, zawierające ich fotografie;
 • W jednostce transportowej nie musi się znajdować wyposażenie przeciwpożarowe za wyjątkiem jednej gaśnicy 2 kg ABC;
 • W jednostce transportowej nie musi się znajdować skrzynka ADR z dodatkowym wyposażeniem i środkami ochrony indywidualnej oprócz jednego przenośnego urządzenia oświetleniowego (latarki);
 • Można przewozić pasażerów;
 • Silnik pojazdu może pracować podczas załadunku i rozładunku.
 • Pojazdy z towarami niebezpiecznymi mogą być pozostawione na postoju, nawet jeżeli nie zostały zabezpieczone hamulcami postojowymi.
 • W przypadku jednostki transportowej wyposażonej w układ przeciwblokujący, składającej się z pojazdu samochodowego i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej większej niż 3,5 tony, połączenia elektryczne pomiędzy pojazdem samochodowym i przyczepą nie muszą być zachowane przez cały czas trwania przewozu.
 • Nie obowiązują zakazy przewozu przez tunele;
 • Jeżeli przez cały rok firma będzie uczestnikiem przewozów tylko i wyłącznie na wyłączeniach, nie musi wyznaczać doradcy i składać rocznego sprawozdania.

Jak widać warto sprawdzić, czy w Waszym przypadku jest możliwe skorzystanie z tego wyłączenia.

Jak sprawdzić, czy mogę skorzystać z wyłączenia 1.1.3.6 i jakie są limity?

Jest to bardzo łatwe. Towary niebezpieczne zaliczone są do kategorii transportowych 0, 1, 2, 3 lub 4, zgodnie ze wskazaniem w kolumnie (15) tabeli A w dziale 3.2. Wszystko zależy od tego jaką kategorię transportową ma przypisany konkretny materiał. Może to być 0, 1, 2, 3 lub 4.

Dla kategorii transportowej 0 maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową wynosi 0 kg/l. Oznacza to, że przewóz każdej ilości nawet 1 ml/mg będzie wymagał oznakowania pojazdu pomarańczowymi tablicami a co się z tym wiąże, spełnienia wszystkich stosownych przepisów ADR.

Dla kategorii transportowej 1 maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową wynosi 20 kg/l.

Dla kategorii transportowej 2 maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową wynosi 333 kg/l.

Dla kategorii transportowej 3 maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową wynosi 1000 kg/l.

Dla kategorii transportowej 4 nie ma ograniczeń. Oznacza to, że każda ilość może jechać na wyłączeniu. Ograniczeniem jest jedynie dopuszczalna ładowność konkretnego pojazdu.

Wyjątek: W przypadku UN: 0081, 0082, 0084, 0241, 0331, 0332, 0482, 1005 i 1017, maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową wynosi 50 kg

Przykład:

Dla UN 0004 w kolumnie 15 w tabeli A podana jest 1 kategoria transportowa co oznacza, że maksymalna ilość całkowita na jednostkę transportową wynosi 20 kg.

Powyżej podanej ilości przewóz będzie odbywał się na pełnym ADR.

A co jeżeli kierowca przewozi różne materiały niebezpieczne należące do różnych kategorii transportowych?

Wtedy musimy obliczyć tzw. 1000 punktów.

Jeżeli w tej samej jednostce transportowej przewożone są towary niebezpieczne należące do różnych kategorii transportowych, to suma:

– ilości materiałów i przedmiotów należących do kategorii transportowej „1” pomnożona przez 50;

– ilości materiałów i przedmiotów należących do kategorii transportowej „1”, o których mowa w przypisie „a” do tabeli podanej w 1.1.3.6.3, pomnożona przez 20;

– ilości materiałów i przedmiotów należących do kategorii transportowej „2” pomnożona przez 3; oraz

– ilości materiałów i przedmiotów należących do kategorii transportowej „3”;

nie powinna przekraczać wartości 1000.

Przykład:

Kierowca przewozi w jednej jednostce transportowej:

UN 3172 (GP I) – 10 kg – kat. transp. 1 więc 10×50 = 500

UN 3175 – 100 kg kat. transp. 2 więc 100×3= 300

UN3176 – 100 kg kat. transp. 3 więc 100 x 1 = 100

A zatem 500+300+100 = 900

900<1000 co oznacza, że kierowca może skorzystać z wyłączenia 1.1.3.6 J

 

Doradca ADR RID

Safety Lady Angelika Wójtowicz