Towary niebezpieczne zapakowane w ilościach ograniczonych 3.4 ADR​

Z materiałami niebezpiecznymi mamy do czynienia częściej niż nam się wydaje. Być może nawet się nad tym nie zastanawialiśmy ale korzystamy z nich prawie codziennie. Dlaczego o tym piszę? Bo o ile jedna butelka materiału żrącego o pojemności 1 l nie zrobi zapewne na nikim dużego wrażenia, o tyle ten sam preparat w ilości np. 12 ton na drodze może budzić respekt.

W tym artykule wytłumaczę jak przewozić materiały niebezpieczne korzystając z ilości ograniczonych (dawniej znanego „LQ – limited quantities”). A jak powszechnie wiadomo w branży transportowej – z wyłączeń zawsze warto korzystać.

Jak sprawdzić, czy dany towar można przewieźć w ilościach ograniczonych?

Krótko mówiąc nie jest to trudne. Po pierwsze musimy wiedzieć co dokładnie chcemy nadać/przewieźć/odebrać. Do tego jest nam niezbędny numer UN przypisany do danego towaru. Najprościej znaleźć go w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej wydanej przez producenta (sekcja 14). Kiedy znamy już potrzebny nam numer UN to sprawdzamy w Tabeli A umowy ADR kolumnę 7a. Jeżeli jest tam podana jakakolwiek wartość większa od 0 to oznacza, że można ten towar przewieźć w ilościach ograniczonych.

Przykład:

1) UN 1614 CYJANOWODÓR STABILIZOWANY, klasa 6.1 – kol. 7a Tabeli A wskazuje 0. Jest to pozycja która nie jest dopuszczona do przewozu zgodnie z działem 3.4. Nie oznacza to że w ogóle transport tego materiału jest zabroniony. Wciąż jest możliwy ale pod pełnym ADR-em, tj. pod pomarańczowymi tablicami.

2) UN1616 OCTAN OŁOWIU, klasa 6.1.- kol. 7a Tabeli A wskazuje 5 kg. Oznacza to, że mamy do czynienia z materiałem który można przewieźć w ilościach ograniczonych a wspomniane 5 kg jest maksymalną pojemnością opakowania wewnętrznego w który może zostać zapakowany.

Jak dobrać opakowanie?

Mamy tylko dwie opcje do wyboru:

1) opakowanie kombinowane, składające się z opakowania wewnętrznego (np. butelek plastikowych o pojemności maksymalnej wskazanej w kol. 7a w Tabeli A np. 5kg) oraz zewnętrznego np. skrzyni kartonowej której całkowita masa brutto sztuki przesyłki nigdy nie może przekraczać 30 kg.

2) produkt może znajdować się w opakowaniu wewnętrznym (opis jak wyżej) umieszczonym na tacy obciągniętej folią termokurczliwą lub rozciągliwą. W tym przypadku całkowita masa brutto sztuki przesyłki nie może przekraczać 20 kg.

W niektórych przypadkach konieczne jest stosowanie opakowań pośrednich, np. dla materiałów klasy 8, II grupy pakowania w opakowaniach wewnętrznych ze szkła, porcelany lub kamionki.

Jak oznakować sztuki przesyłki przewożone na tym wyłączeniu?

Sztuki przesyłki powinny być oznakowane znakiem pokazanym na rysunku

oraz strzałkami kierunkowymi na  dwóch przeciwległych pionowych bokach sztuki przesyłki, a groty strzałek powinny być skierowane ku górze – jeżeli jest to wymagane zgodnie z 5.2.1.10, zgodnie z poniższym wzorem

a jeżeli sztuki przesyłki są zapakowane do opakowania zbiorczego, np. na paletę i ociągnięte folią, to dodatkowo powinien pojawić się napis „OPAKOWANIE ZBIORCZE” (w języku urzędowym państwa pochodzenia, a także, jeżeli nie jest to język angielski, francuski lub niemiecki to w jednym z tych języków), i jeżeli jest to wymagane – strzałki kierunkowe na dwóch przeciwległych bokach.

Oznakowanie pojazdu

Jednostki transportowe przewożące powyżej 8 ton brutto towarów niebezpiecznych zapakowanych w ilościach ograniczonych powinny być oznakowane czarnobiałym rombem (wzór powyżej) o wymiarach minimum 25 cm x 25 cm z przodu i z tyłu, a w przypadku kontenera ze wszystkich czterech stron.

Uwaga! W ilościach ograniczonych generalnie dokument przewozowy nie jest wymagany przez ADR ale przed rozpoczęciem przewozu nadawca powinien przekazać przewoźnikowi w udokumentowany sposób informacje o całkowitej masie brutto nadawanych towarów.

Korzyści ze stosowania wyłączenia zgodnego z 3.4 ADR

Tak jak wspomniałam na wstępie, warto korzystać z wyłączeń, gdyż:

– nie trzeba oznakować pojazdu pomarańczowymi tablicami,

– kierowca nie musi posiadać uprawnień do przewozu materiałów niebezpiecznych (jedynie szkolenie stanowiskowe),

– nie jest wymagany dokument przewozowy zgodny z ADR,

– w pojeździe nie trzeba mieć instrukcji pisemnych oraz skrzynki ADR,

– można przewozić pasażerów,

– zakazy przewozu przez tunele nie dotyczą kierowcy (z wyjątkiem sytuacji gdy wymagane jest oznakowanie jednostki przy transporcie powyżej 8 ton brutto towaru – wtedy obowiązuje kod ograniczeń przewozu przez tunele E).

Ilości ograniczone w RID

W konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF) załączniku C, czyli krótko mówiąc w RID-zie, znajduje się dział 3.4, którego treść jest niemal identyczna jak w ADR. Tutaj oznakowanie dużymi nalepkami nanosimy na wagony (na obu ścianach bocznych) lub kontenery (na wszystkich czterech ścianach), jeżeli całkowita masa brutto sztuk przesyłek zapakowanych w ilościach ograniczonych przekracza 8 ton.

W przypadku gdy oznakowanie kontenera wielkiego nie jest widoczne z zewnątrz wagonu, to wtedy oznakowanie należy również nanieść na obie ściany boczne wagonu.

Artykuł nie jest sponsorowany. Zdjęcie produktu do dezynfekcji powierzchni jest wykonane przeze mnie na potrzeby tego wpisu 

Safety Lady Angelika Wójtowicz