Przewóz materiałów ciekłych zapalnych – klasa 3 ADR

ADR klasa 3

Na zdjęciu powyżej nie bez powodu jest dystrybutor ze stacji benzynowej. Otóż flagowym produktem materiałów ciekłych zapalnych są właśnie paliwa. Wśród wszystkich materiałów niebezpiecznych, klasa 3 chyba najbardziej wpisała się w naszą rzeczywistość. Chodź zdecydowanie stanowi dla nas zagrożenie jest jednocześnie niezbędna do funkcjonowania znanego nam świata. A między nami, czy Wy też lubicie ten zapach? 🙂

Dumnymi reprezentantami powyższej klasy są też między innymi farby, emalie, lakiery, pokosty, kleje i politury. Można je przewozić jedynie w opakowaniach np. kanistrach lub beczkach, i oczywiście w cysternach.

Grupy pakowania

Opisując klasę 3 wg ADR po raz pierwszy mogę opisać grupy pakowania. Do tej pory to pojęcie nie występowało, ponieważ określa ono natężenie zagrożenia. W przypadku materiałów wybuchowych tą funkcję pełniły podklasy a gazów w ogóle nie określamy w ten sposób. Są one niebezpieczne bo są gazami i koniec. Nie ma gazów mniej „gazowatych” lub bardziej. Gaz to gaz. Ale zapalność da się i trzeba stopniować. A zatem wyróżniamy trzy grupy pakowania zgodnie ze stopniem zagrożenia. I GP – jest najbardziej niebezpieczna, II GP – średnio a III GP jest mało niebezpieczna.

Materiałem ciekłym zapalnym:

  • pierwszej grupy pakowania (najbardziej niebezpiecznym) jest np.bromek allilu, ropa naftowa surowa, furan itd.
  • drugiej grupy pakowania (średnio niebezpiecznym) jest np. aceton, benzen, mrówczan etylu, metanol itp.
  • trzeciej grupy pakowania (mało niebezpiecznym) jest np. benzyna lakiernicza, cykloheksanon, dipenten, bromobenzen itp.

Oznakowanie pojazdu 

Należy pamiętać, że to Doradca ADR jest powołany do wsparcia wszystkich uczestników transportu. Dlatego kierowca nigdy nie powinien pozostać sam na „polu bitwy”. Jego firma ma obowiązek mieć podpisaną umowę na współpracę z Doradcą ADR.

Niezmiennie do oznakowania pojazdu użyjemy dwóch elementów tablicy i nalepek. Najpierw zobaczmy jak wyglądają.

Tablica z przodu i z tyłu jednostki transportowej, jeżeli przewozimy jeden tylko produkt. Jeżeli przewożone są dwa lub więcej materiały, zawieszamy tablice na każdym boku komory a gładkie z przodu i z tyłu.

Nalepki ostrzegawcze umieszczamy na bokach cysterny i na końcu – w przypadku przewożenia jednego materiału. Jeżeli przewozimy różne numery UN to na boku każdej komory cysterny stosowne nalepki a następnie wszystkie sumujemy na końcu jednostki transportowej.

Mamy też ważny wyjątek dotyczący paliw tj. UN 1202, 1203, 1223 lub paliw lotniczych zaklasyfikowanych do UN 1268 lub 1863 ale nieprzewożących żadnych innych materiałów niebezpiecznych. W takim przypadku wystarczy, że tablice umieszczone z przodu i z tyłu jednostki transportowej zaopatrzone są w numer identyfikacyjny zagrożenia i numer UN najniebezpieczniejszego z przewożonych materiałów, tzn. materiału charakteryzującego się najniższą temperaturą zapłonu.

W przypadku przewozu opakowań z materiałami klasy trzeciej umieszczamy jedynie gładkie tablice z przodu i z tyłu jednostki transportowej. Nalepki są jedynie na opakowaniach.

Wyłączenia dla paliw ciekłych

Przepisy ADR nie dotyczą paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdu i służącego do jego napędu lub do pracy jego wyposażenia, które jest używane podczas przewozu lub przeznaczone do takiego celu. Paliwo może być przewożone w zbiornikach stałych połączonych bezpośrednio z silnikiem pojazdu lub jego dodatkowym wyposażeniem lub przeznaczonych do tego celu zbiornikach przenośnych (np. w kanistrach). Pojemność całkowita zbiorników stałych nie może przekraczać 1500 litrów na jednostkę transportową, a pojemność zbiornika zamocowanego na przyczepie nie powinna przekraczać 500 litrów. W zbiornikach przenośnych dopuszcza się przewóz najwyżej 60 litrów paliwa na jednostkę transportową. Ograniczeń niniejszych nie stosuje się do pojazdów służb ratowniczych.

Niezliczone razy dyskutowałam z moimi kursantami na temat powyższego ograniczenia. Krótko mówiąc, możesz przewozić maksymalnie 1500 litrów paliwa służącego do napędu Twojego pojazdu. Jeżeli przewozisz chociażby litr więcej niż ten limit, podlegasz pod przepisy ADR a to się wiąże z wieloma wymaganiami. Nie ma znaczenia, że zbiornik paliwa został wbudowany przez producenta w pojazd z większym litrażem. Limit to limit. Najwyraźniej musisz zmienić zbiornik, niestety.

Doradca ADR RID

Safety Lady Angelika Wójtowicz