Oznakowanie wagonów, kontenerów i cystern zgodnie z RID

Tego nie znajdziecie nigdzie w polskim Internecie.

Ze świecą szukać artykułów które przedstawią jakiekolwiek informacje na temat regulacji dotyczących międzynarodowego przewozu koleją towarów niebezpiecznych. Nie mówiąc już o tym, że wielkim wyzwaniem jest znalezienie sklepu w którym można ten akt prawny kupić w formie książki.

Mam nadzieję to zmienić. Tymczasem ten artykuł jest kwintesencją informacji dotyczących oznakowania wagonów, kontenerów i cystern zgodnie z RID. Prościej nie da się tego przestawić a skorzystać z tego mogą wszyscy którzy przygotowują się do egzaminu na doradcę lub osoby obecnie pracujące w tej branży. Korzystajcie, bo wiem jak łatwo jest czuć się zagubionym w zawiłościach prawnych

Oznakowanie zgodne z RID

Oznakowanie Wagon zakrytyWagon-cysterna Kontener-cysternaSkrzynia(kontener wielki) Cysterna-przenośna Podstawaprawna
Duże nalepki ostrzegawcze na obu bokach na obu bokachi na obu czołach na obu bokachi na obu czołach 5.3.1.2,5.3.1.4 lub 5.3.1.5
Materiał zagrażający środowisku wodnemu (znak ryba drzewo) na obu bokach na obu bokachi na obu czołach na obu bokachi na obu czołach 5.3.6, 5.2.1.8
Znak dla materiałów podgrzanych (termometr) na obu bokach na obu bokachi na obu czołach na obu bokachi na obu czołach 5.3.3 (zajrzyj do 2.2.9.1.13)
Znaki manewrowania wzór nr 13 i 15 na obu bokach na obu bokach na obu bokach 5.3.4
Prostokątne tablice pomarańczowe z nr zagrożenia i numerem UN na obu bokach na obu bokach na obu bokach 5.3.2.1,5.3.2.2
Metalowa tabliczka odporna na korozję (tabliczka znamionowa na dennicy przy pomościelub na jednym boku na boku lub na czole na boku lub na czole 6.7.2.20, 6.7.3.16, 6.7.4.15, 6.7.3.13, 6.8.2.5, 6.8.3.5,6.9.6lub 6.11.3.4
Kod cysterny na obu bokach na obu bokach lub na czole (na skrzyni nie) patrz podstawy dla tabliczki
Data następnego badania na obu bokach patrz podstawy dla tabliczki
Tablica przestawna (tylko dla gazów propan-butan) na obu bokach 6.8.3.5.7
Znak uziemienia na obu bokach przy armaturze(na skrzyni nie) przy armaturze 6.8.2.1.27
Pas pomarańczowy otaczający zbiornikna wys. osipodłużnejzbiornika* 5.3.5

*tylko do gazów

UWAGA 1 – Na wagonie przewożącym sztuki przesyłki nie umieszczamy tablic pomarańczowych, chyba że jest to ładunek jednorodny zgodnie z ostatnim zdaniem 5.3.2.1.1

UWAGA 2 – Jeżeli kontener wielki, MEGC (wieloelementowy kontener go gazu), kontener cysterna, lub cysterna przenośna znajdujące się na wagonie i mają niewidoczne z zewnątrz nalepki to muszą być one umieszczone również na obu ścianach bocznych wagonu. W przeciwnym wypadku oznakowanie wagonu nie jest wymagane – 5.3.1.3

UWAGA 3 – Nieoczyszczone, nieodgazowane lub nieodkażone próżne kontenery i cysterny muszą być tak samo oznakowane nalepkami, jakie posiadały będąc załadowane.

UWAGA 4 – Kontenery mały oznakowuje się jak sztuki przesyłki – 5.2.2

UWAGA 5 – Jeżeli w wagonie lub w kontenerze wielkim przewożone są przedmioty lub materiały wybuchowe klasy 1 należące do:

– co najmniej dwóch różnych grup zgodności (np. B i C) to na nalepkach nie podaje się informacji o grupie zgodności,

– co najmniej dwóch różnych podklas (np. 1.1 i 1.2) to nalepki powinny być zaopatrzone jedynie w nalepki zgodne ze wzorem odpowiadającym podklasie o największym zagrożeniu:

1.1 (największe zagrożenie), 1.5, 1.2, 1.3, 1.6, 1.4 (najmniejsze zagrożenie). Byłoby prościej gdyby było po kolei ale cóż zrobić.

Wyjątek: Jeżeli przewożone są materiały lub przedmiot wybuchowe 1.5D razem z 1.2 to wagon lub kontener wielki powinien być oznakowany nalepkami dla podklasy 1.1.