Trainings

SZKOLENIA Z PRZEWOZU MATERIAŁÓW NIEBEZPIECZNYCH

 • Kurs na doradcę do spraw drogowego przewozu materiałów niebezpiecznych DGSA ADR (grupa minimum 2 osoby)
 • Kurs na doradcę do spraw kolejowego przewozu materiałów niebezpiecznych DGSA RID (grupa minimum 2 osoby)
 • Szkolenie stanowiskowe dla osób zaangażowanych w przewóz materiałów niebezpiecznych ADR ( magazynierzy, spedycja itp.)
 • Szkolenie podstawowe dla kierowców ADR (grupa minimum 8 osób)
 • Szkolenie specjalistyczne dla kierowców ADR: cysterny
 • Szkolenie specjalistyczne dla kierowców ADR: materiały wybuchowe kl. 1
 • Szkolenie specjalistyczne dla kierowców ADR: materiały promieniotwórcze kl. 7

SZKOLENIA BHP

 • Szkolenie wstępne BHP (instruktaż ogólny)
 • Szkolenie okresowe BHP dla pracowników służb BHP (wykładowcami są byli Inspektorzy Państwowej Inspekcji Pracy)
 • Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowiskach kierowniczych i pracodawców
 • Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowiskach inżynieryjno- technicznych
 • Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowiskach robotniczych
 • Szkolenie okresowe BHP dla osób na stanowiskach administracyjno-biurowych
 • Instrukcja BHP

SZKOLENIE PPOŻ

 • Szkolenie z praktycznego zakresu ochrony przeciwpożarowej i obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego przeprowadzane przez czynnych funkcjonariuszy Straży Pożarnej
 • Szkolenie teoretyczne z zakresu ochrony przeciwpożarowej dla pracowników

SZKOLENIE Z PIERWSZEJ POMOCY

 • Szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej dla pracowników wyznaczonych do jej udzielania

INNE SZKOLENIA

 • Szkolenie z mocowania ładunków na pojeździe
 • Szkolenie online: Analiza wypadków i innych incydentów metodą RCA
 • Szkolenie online: Dla osób nadzorujących w zakresie odpowiedzialności prawnej
 • Szkolenie online: Organizacja bezpiecznej pracy na wysokości